+32 (0)496 35 00 66 rue Paradis 90, Liège, Belgique

Onze ploeg

Photo des membres du nuveau CA d'Enfants du Monde

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 7 personen die om de vier jaar door de algemene vergadering worden gekozen.

Alleen leden die door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die hun bijdrage betaald hebben, worden uitgenodigd voor de jaarlijkse AV en hebben stemrecht.

De RvB vergadert eenmaal per maand, behalve in augustus.

Alle EDM-leden zijn vrijwilligers.

De Raad van Bestuur

bestaat uit

 

De vrijwilligers

Laten we ook al onze leden niet vergeten die in heel België actief zijn voor Enfants du Monde. We hebben veel mensen die belast zijn met "huizen" en/of projecten.

De geschiedenis van Enfants du Monde begon meer dan 50 jaar geleden met adopties uit weeshuizen, meestal georganiseerd als "huizen", beheerd door religieuze instellingen. Deze term "HUIS" is blijven bestaan en omvat thans een instelling, een vereniging of zelfs een gemeentebestuur waarmee wij een vertrouwensrelatie onderhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval in Burkina-Faso, Mali, Togo, met de Pache Trust in India, het Pope Centre in India, in Thailand...

Daar hebben we een vrijwillige manager die zorgt voor de kinderen die ondersteund worden of de projecten die ter plaatse worden uitgevoerd. In België hebben we ook een vrijwillige beheerder die verantwoordelijk is voor het huis in kwestie. Deze band kan alleen bestaan omdat de leiders hier en daar regelmatig contact houden en communiceren. 

Wij hebben het geluk in een wereld te leven waar het internet de contacten aanzienlijk vergemakkelijkt en onze leiders missen het niet! Als u contact wilt opnemen met de verantwoordelijken van een huis en/of project, hoeft u alleen maar naar de site te gaan en het gewenste "huis" te selecteren, door eerst naar het gewenste land te gaan of door de naam van het "huis" in te typen in het veld "Zoeken".

Andere vrijwilligers werken aan onze Website (met dank aan Charlotte Vandenbulcke en Jo Thoorens), ons Journaal, de organisatie van evenementen, zoals de jaarlijkse fancy-fair in La Louvière (Charles Flohimont, Maud en Jean-Pierre Richoux, en hun teams), fondsenwerving (Brigitte Talman), enz.

Enfants du Monde, ontstaan uit adoptie, telt nu onder haar vrijwilligers, zelfs binnen de raad van bestuur, kinderen die uit adoptie geboren zijn... Een welsprekend getuigenis van zowel vernieuwing als continuïteit in actie.

Dank aan allen die, van heinde en ver, Enfants du Monde helpen!

Wens je contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar  !

nl_BENL