+32 (0)496 35 00 66 rue Paradis 90, Liège, Belgique

Schenken

Je geeft één euro - wij zenden één euro !

Enfants du Monde – Belgique
Hulp aan kansarme kinderen in ontwikkelingslanden

U wordt verzocht uw betaling te verrichten op rekening
IBAN = BE09 2600 0890 3457 BIC = GEBABEBB
Enfants du Monde, rue Paradis 90, 4000 Luik,
Vermeld het nummer van het huis dat je wenst te helpen.

Fiscale aftrekbaarheid vanaf € 40 per jaar betaald.

Het enige extra bedrag dat wordt gevraagd is 12,00 (twaalf) euro per jaar per schenker om de kosten te dekken van het tijdschrift dat om de twee maanden wordt verstuurd met info over het reilen en zeilen van de vereniging.
Dank U om dit bedrag apart te storten op de andere rekening IBAN = BE91 2700 2853 0076 BIC = GEBABEBB: dit is een andere boekhoudingspost ! Vermelding : "Journal".

Duo-legaat

Voor meer informatie, bezoek "Legaten voor een goed doel"

Uw betalingen en hun "MEDEDELING"

Maandelijks ontvangt Enfants du Monde tussen 1.500 en 2.000 betalingen die het bureau moet registreren en vervolgens naar de juiste bestemming sturen, namelijk naar de « studiebeurzen », « acties van de maand », « projecten », of « giften ».

Wij verzoeken u daarom het vakje "mededeling" correct in te vullen wanneer U uw overschrijving schrijft.

  • Als het over een Studiebeurs gaat, vermeld het nummer van het huis van je petekind, gevolgd door de naam van het huis (zie de lijst in Onze huizen)
  • Als het over een Actie van de maand gaat, vermeld « actie van de maand », gevolgd door het nummer van het huis dat je in het tijdschrift vindt.
  • Als het over een Gift gaat, vermeld « gift » met eventueel een mededeling als « doop van ... » of « huwelijk van... ».

Het werk van de boekhouder zal daarmee flink vergemakkelijkt worden. Iedereen bedankt om deze inspanning te leveren!

Om een donatie te doen, vul het inschrijvingsformulier in of maak een rechtstreekse betaling over op ons IBAN-rekeningnummer: BE30 0011 5145 9011

Onze gecontroleerde rekeningen worden in alle duidelijkheid gepubliceerd op : 

Logo Donorinfo

nl_BENL