+32 (0)496 35 00 66 rue Paradis 90, Liège, Belgique

Geschiedenis

De VZW Enfants du Monde werd op 2 mei 1970 opgericht . De vereniging heeft onlangs haar 50-jarig bestaan gevierd, een teken van ernst en succes. Zij is erkend door de Belgische Staat en geniet van fiscale aftrekbaarheid.

Eerst werd het bedoeld om Belgische gezinnen die een kind uit de Derde Wereld wilden adopteren te helpen bij hun administratieve procedures in België en in het buitenland.

Al in 1970 werd er begonnen met steun voor scholing ("peterschappen") op instigatie van gezinnen die naar het gebied gingen en de nood inzagen kinderen te helpen die niet ter adoptie konden worden aangeboden.

Al snel volgen hulpprojecten: zending van kleding, medicijnen... dan ontwikkelingsprojecten: bouw van crèches, gezondheidscentra, scholen, enz.

Op 22 mei 1987 verwierf Enfants du Monde het gebouw Paradisstraat 90 te Luik om er de diensten onder te brengen die nodig zijn voor de adoptie. Het gebouw werd gebruikt tot 2001, toen de activiteiten van de adoptiedienst werden overgedragen aan die van "Sourires d'Enfants". 1.726 kinderen uit 14 verschillende landen zijn in België geadopteerd via Enfants du Monde.

Sindsdien heeft de vereniging zich resoluut toegelegd op het ter plaatse helpen van kinderen in de Derde Wereld. Vandaag de dag helpt Enfants du Monde elk jaar meer dan 3.000 kinderen in 15 derdewereldlanden om naar school te gaan en financiert het ontwikkelingsprojecten.

Getuigenis van Charles Flohimont, voormalig voorzitter

Wat was je eerste contact met Enfants du Monde ?

         Het was in 1970. Wij waren ons bewust geworden van de benarde toestand van Vietnamese kinderen die te lijden hadden onder een oorlog die nooit eindigde. Er werd veel over deze kinderen gesproken en de journalisten noemden hen "de mussen van Vietnam". We dachten al na over adoptie, we hadden conferenties over dit onderwerp bijgewoond.

Kort daarna ontmoetten wij als gezin bij het zwembad mensen met geadopteerde Indiase kinderen die net een vereniging hadden opgericht met de naam "Enfants du Monde", met als doel ouders te helpen bij hun adoptieproces. We hadden ons doel bereikt en we waren het eerste adoptiegezin van de VZW.

Uittreksel uit het "50 Jaar Journaal" (in 't Frans) nog beschikbaar!

nl_BENL