+32 (0)496 35 00 66 rue Paradis 90, Liège, Belgique

Onze VZW

Enfants du Monde (EDM) is een Belgische non-profitorganisatie die tot doel heeft kansarme kinderen in ontwikkelingslanden te helpen. Het wordt door de Staat erkend en is fiscaal aftrekbaar.

De vereniging helpt in 15 ontwikkelingslanden (studiebeurzen voor kinderen, bouw, renovatie, dispensaria, crèches, weeshuizen, tehuizen voor gehandicapte kinderen, schoolbenodigdheden, soms lerarensalarissen, enz.). Daarenboven zijn alle leden vrijwilligers.

Je geeft één euro - wij zenden één euro !

Het doel van de vrijwilligers die de vereniging vormen, is te reageren op dringende of eenmalige oproepen in verband met projecten die door het bestuur zijn aanvaard en waarvan de begunstigden kinderen zijn. Het is voor ons onmogelijk om op ieders verzoek in te gaan. Wij concentreren ons op enkele "huizen" en enkele projecten die zorgvuldig zijn uitgekozen omdat wij ze hebben bezocht of omdat wij de verantwoordelijke ter plaatse hebben ontmoet.

De leden van de EDM bezoeken op eigen kosten de verschillende projecten en hun beheerders ter plaatse en zien erop toe dat de gedoneerde middelen correct worden gebruikt. Eens het contact gelegd, maken ze ook steeds meer gebruik van moderne communicatiemiddelen (internet, WhatsApp, smartphone, foto's, enz...)

EDM voert verschillende activiteiten uit. Deze activiteiten dragen niet alleen bij tot de betaling van de beheerskosten van de VZW (die ook gedekt worden door de huur van ons gebouw), maar ook tot het verschaffen van de nodige fondsen voor onze projecten in de derde wereld.

Ons hoofdkantoor

Rue Paradis 90, 4000 Liège
+32 (0)496 35 00 66

Vanwege de Covid, nodigen wij U uit ons per mail te contacteren
Mail :

Website : www.enfantsdumonde.be
Facebook : www.facebook.com/enfantsdumondebelgique

Giften aan Enfants du Monde ASBL (EDM - BE 0409.489.953) zijn fiscaal aftrekbaar voor giften van 40 euro of meer. EDM wordt door het ministerie van Financiën goedgekeurd.

Bankrekeningen:
BE09 2600 0890 3457 (studiebeurzen en donaties)
BE91 2700 2853 0076 ( acties, projecten en krant)
BE30 0011 5145 9011

BIC : GEBABEBB

 

EDM wordt erkend :

  • door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking als een organisatie die doeltreffende hulp verleent aan ontwikkelingslanden.
  • ENFANTS DU MONDE vzw heeft zijn erkenning tot 2024 laten verlengen door de Federale Overheidsdienst Financiën na onderzoek van zijn activiteiten op het gebied van ontwikkelingshulp. Zo kunnen de schenkers profiteren van een belastingvrijstelling voor giften van ten minste 40 euro per jaar.
nl_BENL